Bistand til næringsdrivende i forbindelse med leirskredet

Hei alle sammen.

Da tragedien rammet, har mange – både i og utenfor Gjerdrum – gjort en ekstraordinær innsats for å redde liv, sikre eiendom og bistå de som har mistet kjære, eiendom eller som ikke får komme hjem. Mange har bidratt med det de har kunnet, både smått og stort. Redningsmannskapene gir uttrykk for at de har blitt lagt til rette for bedre enn normalt, om jeg forstår mediene riktig. Det er en innsats vi som samfunn kan være stolte av. 

Som dere er kjent med, etablerte Advokatfirmaet Økland & Co DA en ordning hvor vi tilbød 3 timers gratis juridisk bistand til husstander som var direkte rammet av skredet. Vedlagte skriv ble distribuert gjennom diverse kanaler, og flere har også benyttet seg av tilbudet. 

Vi ser at også næringsdrivende kan ha behov for denne bistanden, og vi har besluttet å tilby 3 timers gratis juridisk bistand også til de medlemmene av næringslivsforeningen som på en eller annen måte er direkte rammet av skredet. 

For å benytte seg av tilbudet, sender dere svar på e-posten til meg og min kollega Marlén Hole Johansen (og inkluderer tittel og referansenummer i emnefeltet så vi får sortert det riktig), og vi vil sørge for at noen herfra tar kontakt med dere. 

Jeg vil også ønske dere lykke til videre i denne krevende tiden. Sammen er vi sterke, og sammen skal vi også komme gjennom dette. 

Med vennlig hilsen

Tor Erlend Framstad
advokat – partner
+47 90 12 96 47

Foto: Tingey Injury Law Firm / Unsplash

Skroll til toppen