Gjerdrum Næringslivforening

Styrets sammensetning

Anita Brennmoen Aasland

Daglig leder

Hege Lindhardt Thoresen

Nestleder/styremedlem

Jan Thorseng

Styremedlem

Hans Kristian Ask

Styremedlem

Michel Fjeldstad

Styremedlem

Marit Lindviksmoen

Varamedlem

Maria Mimmi Salo

Varamedlem

Du kan også benytte kontaktskjemaet. Vi svarer ved første mulighet.