Offensiv næringslivsforening med stort oppmøte på årsmøtet 

En offensiv Gjerdrum Næringslivsforening er nå klar for å arbeide videre for å styrke betingelsene for det lokale næringslivet. Det er skapt forventninger hos de ca 90 medlemsbedriftene etter kommunens planarbeid «Gjerdrum – veien videre», som pekte på at lokal næringsutvikling er en avgjørende del av Gjerdrums utvikling og fremtid.

Det var solid oppmøte da Gjerdrum Næringslivsforening avholdt årsmøte 28. mars. GNF-leder Anita Brennmoen Aasland og hele styret ble valgt for en ny periode under årsmøtet, som hadde 16 stemmeberettigede deltakere.

Gjerdrum etter skredet fikk mye plass i diskusjonene. Næringslivsforeningen er naturlig nok spesielt interessert i hvordan kommunen angriper næringsorienterte spørsmål de kommende årene. Og det er sådd en forventning blant medlemmene etter rapporten «Gjerdrum – veien videre» ble presentert i januar.

– En av de viktige konklusjonene etter arbeidet med «Gjerdrum – veien videre» er at samarbeid mellom kommunen og lokalt næringsliv må styrkes. Det var et unisont årsmøte som uttrykte forventninger til at kommunen følger opp konklusjonene fra rapporten. Arbeidet som er gjennomført skal trekke opp strategisk retning for kommunen. Rapporten er tydelig på at næringslivet må utvikles og Gjerdrum Næringslivsforening er allerede i gang med dette arbeidet, sier leder i Gjerdrum Næringslivsforening, Anita Brennmoen Aasland.

Skredgropas fremtid ble også tema under årsmøtet. Det er nylig lagt ut en høring, etter at et konsulentselskap har laget et forslag. Det er ulike oppfatninger om hvordan området skal brukes i fremtiden, men foreningen var samstemt i at grunneierne må bli hørt.

– Prosessen så langt har ikke vært helt heldig, og kommunen fikk en del kritikk for at grunneierne ikke er tatt med i arbeidet, sier Brennmoen Aasland.

Hun er imidlertid optimist med tanke på det videre arbeidet med kommunen:

– De siste signalene fra kommuneadministrasjonen er gode, og vi forventer et tett samarbeid omkring mange viktige temaer som berører det lokale næringslivet og våre medlemmer som er grunneier, sier hun.

Årsmøtet ble avholdt i Gjerdrum Næringspark.

Skroll til toppen