Spørreundersøkelse: Næringsdrift i Gjerdrum

GNF jobber for å ivareta medlemmenes interesser. Som et ledd i dette, ønsker vi å innhente kommunens innbyggeres meninger om næringsdrift og næringspolitikk i bygda. […]

Spørreundersøkelse: Næringsdrift i Gjerdrum Les mer »