Spørreundersøkelse: Næringsdrift i Gjerdrum

GNF jobber for å ivareta medlemmenes interesser. Som et ledd i dette, ønsker vi å innhente kommunens innbyggeres meninger om næringsdrift og næringspolitikk i bygda.

Svar på spørreundersøkelsen ønskes innen 30. november 2022.


Skroll til toppen