Smarte avtaler sikrer gunstige ordninger for bøndene i Gjerdrum

I 1967 stiftet en gjeng driftige bønder Gjerdrum Innkjøpslag. En smart innkjøpsordning, som sikrer medlemmende både utbytte og pålitelig vareleveranse, gjør at selskapet fortsatt har livets rett og er et mye brukt innkjøpslag, 54 år senere.

Du husker kanskje skiltet som for en tid tilbake var plassert i bakken nedenfor rundkjøringa, ved fylkesvei 120. Det store gule skiltet, som omtrent lyste opp før man kjørte inn til Ask, og nærmest symbolsk på landsby-vis ønsket byfolket velkommen til landsbygda.

«GJERDRUM INNKJØPSLAG» lyser det fortsatt, med store grønne bokstaver på gul bakgrunn. En kombinasjon det ikke er vanskelig å se «slektskapet» til. Med disse fargene har du nemlig gjettet riktig når du tror fellesnevneren er Felleskjøpet. Gjerdrum Innkjøpslag er nemlig en underleverandør for Felleskjøpet.


Dette skiltet kjenner kanskje noen igjen – det sto tidligere ved Fv 120, i bakken før rudkjøringen, før man kjører inn til Ask sørfra.

191 medlemmer

Skiltet står ikke lenger ved Fv 120, men er nå plassert ved Gauterud gård, helt sør i kommunen. Tone Gauterud har tatt over driften og gir oss en innføring om innkjøpslaget.

– Vi er et innkjøpslag som har varer til bøndene i Gjerdrum, Skedsmo, Nannestad og Kløfta. Per dags dato er det 191 medlemmer. Man trenger ikke å være medlem for å handle her hos oss, og vi har en god del kunder som ikke er medlemmer, forteller Tone.

Levering direkte til gårdene

I tillegg til et lager ved Gauterud gård, hvor kundene kan hente det de trenger, tilbys det også direktelevering fra Felleskjøpet og hjem til kunden.

– Bøndene ringer meg for å bestille varene. En del av gjødsel og såkorn går direkte til kunden. Her i butikken kan de hente plantevern og småsekker av ulike produkter.

Det omsettes mest kraftfôr. Lastebilene fra Felleskjøpet kommer til bøndene med kraftfôr som de fyller i siloene på gårdene.

– Innkjøpslaget har egen sjåfør som ikke er ansatt i Felleskjøpet, men i Eisval Transport. Vi henter selv såkorn og gjødsel. Felleskjøpet biler kjører bare kraftfôr bulk direkte til kunde.

Stiftet i 1967


Daglig leder Tone Gauterud og formann i Gjerdrum Innkjøpslag, Ole Håvard Lerberg forteller at selskapet ble stiftet i 1967 av driftige gjerdrumsbønder som mente det var for langt å kjøre til Felleskjøpets utsalgssted på Grorud for å hente varene.

Bonde og kunde Ole Håvard Lerberg er innom denne dagen for å hente fôr til sine dyr. Han er også formann i Gjerdrum Innkjøpslag, og forteller litt om bakgrunnen for at selskapet ble stiftet i 1967.

– Nærmeste utsalg av landbruksprodukter var på Felleskjøpets avdeling på Grorud. Med datidens kjøretøy og veier var det langt å kjøre til Grorud. Derfor fant noen lokale bønder ut at de ville opprette et eget utsalg av varene her i bygda. Det første utsalgsstedet var lokalisert ved Mølla, ved Gjermå. Her har det for øvrig vært både kornmølle og kraftverk.

Ole Håvard har gård ved Frognerlinna, grusveien som går fra sørbygda og ned til Frogner. I dag er det hestefôr på innkjøpslista. Han synes det er veldig praktisk å kunne hente disse produktene lokalt i bygda.

– Jeg er her cirka en gang per uke. De store kvantaene blir tilkjørt til gården med lastebil. Det skjer hver fjortende dag. Det er veldig lettvint både å kunne hente varer her når man trenger og å få tilkjørt, sier han.

Utfordring med stengt vei

Det er imidlertid ikke like enkelt for alle i området for tiden, når veien er stengt. Strekningen som normalt tar noen korte minutter tar nå 20 minutter når man må via Kløfta.

– Det er litt tungvint i disse dager. Men vår gode transportavtale med Felleskjøpet løser jo en del av utfordringene. Men vi håper virkelig ikke det er veldig lenge til veien blir åpen igjen, sier Tone Gauterud.

– Tiden er jo inne nå for å handle kugjødsel, kalk, kompost, plantejord, hagegjødsel og bark. Så vi ønsker både medlemmer og andre velkommen til en trivelig lokal handel. Her har vi alt du trenger til hagen, reklamerer Tone.

Skroll til toppen