Enormt lokalt engasjement da innbyggerne i Gjerdrum ble spurt om sine handlevaner

Da Gjerdrum Næringslivsforening ga innbyggerne i kommunen muligheten til å fortell om sine handlevaner og hva de mener mangler av tilbud, førte det til et enormt engasjement.

Gjerdrum Næringslivsforening gjennomførte en spørreundersøkelse i vår, hvor vi ønsket å skaffe mer kunnskap om innbyggernes handelsvaner og behov. Med 686 besvarelser har mer enn 10 prosent av bygdas innbyggere engasjert seg.

– Responsen på undersøkelsen er rett og slett fantastisk. Vi vet at dette er noe som våre sambygdinger er opptatte av, og forventet et visst engasjement. Da styret i næringslivsforeningen drøftet å lage en slik undersøkelse, håpet vi på et sted mellom 100 og 200 svar, slik at utvalget ville være godt representativt, sier styreleder i Gjerdrum Næringslivsforening, Anita Brennmoen Aasland.

Men da svarene begynte å strømme inn fikk hun og styret i næringslivsforeningen nesten bakoversveis.

– Ja, det var skikkelig moro med en slik respons. Stor og hjertelig takk til alle som bidro. Dette viser at lokalt næringsliv virkelig er noe som innbyggerne er opptatt av, sier hun.

Viser betydningen av lokalt næringsliv

GNF-lederen mener altså det store engasjementet viser at det ikke er likegyldig for innbyggerne i Gjerdrum hvordan lokalt næringsliv forvaltes.

– Behovet for et bredt og sterkt lokalt næringsliv vil alltid være der. Under pandemiens mange begrensinger har nok flere fått øynene opp for viktigheten av å ha gode lokale service- og handelstilbud. Når i tillegg klimasaken stadig får mer fokus blant befolkningen, så er det mange som ikke synes det er greit å måtte kjøre flere mil til nabokommuner eller inn til hovedstaden for å gjøre nødvendige innkjøp. 

– Samfunnet er i endring, og vi i næringslivsforeningen tror lokale service- og handelstilbud vil bli enda viktigere fremover. Det må legges godt til rette for gode lokale løsninger som innbyggerne og miljøet vinner på. Og næringslivet må inkluderes i viktige politiske prosesser som berører handelsstanden og innbyggernes interesser, slår hun fast.

Det siste halvåret har i tillegg Gjerdrum vært i en spesiell situasjon med steng Fv 120 sørover til Skedsmokorset. Det har ført til ekstra lang reisevei for mange, samt ekstrem belastning på Fv455 til Kløfta. At det i tillegg har blitt utført arbeid på store deler av denne veien har ikke gjort ting enkelt for innbyggerne i Gjerdrum det siste halvåret.

– Alt dette samlet har nok gjort at mange nå har ekstra fokus på lokale tilbud, sier hun.

Næringslivsforeningen vil alltid ha dette fokuset på lokalt næringsliv. Vi er glade for å få bekreftet at det også betyr mye for innbyggerne.

Alle resultatene fra undersøkelsen vil bli publisert de neste dagene.

Om undersøkelsen:

  • Undersøkelsen ble lagt ut 4. mai og avsluttet 9. mai. 
  • Vi fikk inn 686 besvarelser, noe som er over 10 % av Gjerdrums befolkning. 
  • Ca 50 % av deltakerne hadde egne kommentarer med synspunkter om butikker og servicesteder i bygda.
  • 64 % svarer at de bruker butikker og servicesteder i bygda 3 eller flere ganger i løpet av en uke.
Skroll til toppen