Spørreundersøkelse: Handelsvaner i Gjerdrum

GNF jobber for å ivareta medlemmenes interesser. Som et ledd i dette ønsker vi nå, for første gang, å innhente kommunens innbyggeres meninger om servicetilbudet på Ask.

Etter leirraset 30. desember har sentrum i bygda blitt hardt rammet, og i lange perioder har deler av sentrum vært helt stengt. Dette kommer på toppen av periodevise nedstenginger som følge av koronaepidemien, som startet i mars 2020.

Som følge av leirraset vil sentrum i Gjerdrum endres for alltid, og hva slags bebyggelse, næringsdrift og servicetilbud vi vil ha på Ask i fremtiden er nå under vurdering. I den forbindelse er det dermed også av avgjørende viktighet å få et innblikk i hvilke forventninger kommunens innbyggere har til hvilke varer og tjenester de kan få kjøpt i bygda.

Spørreundersøkelsen er nå avsluttet. Vi takker for deltakelse!

Skroll til toppen