Ekstraordinært styremøte i næringslivsforeningen

Det tragiske leirskredet i bygda vår påvirker også det lokale næringslivet. Mange bedrifters lokaler er fortsatt evakuert, og disse er dermed hindret i å drive sine virksomheter. En del håndverksbedrifter har kjøretøy og arbeidsverktøy lokalisert i evakueringsområdet. I tillegg påvirkes flere bedrifter på ulike måter av at Fv 120 mellom Ask og Skedsmokorset er stengt.

– Næringslivsforeningen arbeider nå primært med å kartlegge hvordan skredet påvirker våre bedrifters virksomheter. Derfor skal vi gjennomføre en konsekvensanalyse i løpet av de nærmeste dagene. Det vil gi oss et bedre utgangspunkt for å se hvor ressursene bør settes inn og om det er behov for konkrete tiltak, sier leder i Gjerdrum Næringslivsforening (GNF), Anita Brennmoen Aasland.

Hun forteller om et lokalt næringsliv i sjokk og i sorg etter leirskredet. Mange forteller at det har vært tøft å komme i gang etter nyttår. 

– Vi er alle preget av det som har skjedd – det gjelder også aktører i næringslivet. Mange arbeider nå for å normalisere sine virksomheter. En normalisering tror vi også er bra for lokalsamfunnet, sier GNF-lederen.

Gjerdrum Næringslivsforening har i dag 115 medlemmer. Foreningens formål er å arbeide for å ta vare på og utvikle medlemmenes felles interesser som næringsdrivende både i bygdemiljøet og i samfunnet for øvrig.

Skroll til toppen