Næringslivsforeningen oppfordrer kommunen til å handle lokalt

Gjerdrum Næringslivsforening får med jevne mellomrom henvendelser fra lokale bedrifter i Gjerdrum som synes det er provoserende at kommunen kjøper inn tjenester fra andre steder, når de samme tjenestene tilbys lokalt.

Gjerdrum har bygget opp et bredt næringsliv gjennom mange år. Mens innbyggerne tidligere måtte krysse kommunegrensen for å skaffe ulike varer, ser vi en betydelig økning i varer og tjenester som tilbys i dag.

Gjerdrum Næringslivsforening representerer nærmere 100 av disse bedriftene. Alt fra blomster og dagligvarer til alle slags håndverkstjenester tilbys lokalt i Gjerdrum. Spennvidden på utvalget er blitt stort i Gjerdrum.

På tross av alle disse lokale bedriftene – som både har sine arbeidsplasser i bygda og skatter til kommunen – så velger altså Gjerdrum kommune å hoppe bukk over disse. Det har provosert mange.

– Gjerdrum Næringslivsforening har mottatt flere henvendelser fra våre medlemmer som reagerer på at kommunen kjøper varer og tjenester utenfor kommunens grenser, på tross av at disse varene og tjenestene også leveres av lokale aktører i Gjerdrum. Vi er klar over at det finnes lover og regler for offentlige anskaffelser, og respekterer det dersom kommunen innhenter tjenester og varer fra andre kommuner, der lokale aktører eventuelt ikke kan konkurrere i pris og kvalitet. Problemet våre medlemmer opplever er imidlertid at ingen av disse argumentene tilsynelatende ligger til grunn. De opplever rett og slett å ikke bli spurt om aktuelle tjenester og varer som kommunen kjøper, sier leder i Gjerdrum Næringslivsforening, Anita. 

GNF er kjent med at flere norske kommuner har nedfelt en strategi hvor det er ønskelig at lokalt næringsliv i større grad er med å konkurrere om å bli leverandører til kommunen. Dette er kommuner som aktivt kartlegger det lokale markedet i forkant av anskaffelser. 

Drammen kommune har blant annet denne holdningen: «Kommunen ønsker å bidra til en positiv og bærekraftig samfunnsutvikling gjennom sine anskaffelser, noe som samtidig kan bidra til vekst og verdiskaping i lokalt og regionalt næringsliv.»

– Det finnes mange gode argumenter for å handle lokalt. Rent logisk skulle man jo tro en kommune ønsker å støtte opp under bedrifter som faktisk bidrar til kommuneøkonomien i form av skatter og avgifter. I tillegg har du det miljømessige perspektivet. Miljøgevinstene er vel ganske åpenbare dersom kommunens ansatte slipper å kjøre til nabokommuner for ulike varer eller tjenester de kan finne lokalt. Og et styrket lokalt næringsliv kan øke antall arbeidsplasser i kommunen. Gjerdrum vil være tjent med at andelen arbeidstakere som pendler ut av kommunen går ned. Den er ekstrem høy, med cirka 80 prosent, sier Anita Brennmoen Aasland i GNF.

Kommunens svar:

Gjerdrum kommune deltar i Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK) sammen med de andre fem kommunene i Gardermoregionen.

ØRIK har inngått rammeavtaler på et stort antall produkter og tjenesteområder.

Når Gjerdrum kommune har behov for å anskaffe en tjeneste eller vare, må det først avklares om behovet kan dekkes av noen felles rammeavtale hos ØRIK.

  • Dersom behov ikke dekkes av noen ØRIK rammeavtale gjelder følgende:
  • Verdi under kr 100 000.- er unntatt lov og forskrift om offentlige anskaffelser.
  • Verdi over kr 100 000.- og under kr 1 300 000.- Forskriftens Del I, gjennomføre konkurranse med direktehenvendelse til noen leverandører.
  • Verdi over kr 1 300 000.- gjennomføres av ØRIK, publisering i nasjonal publiseringsportal.   

Muligheter for lokalt næringsliv

  • Ved alle publiseringer fra ØRIK gjøres det en vurdering om oppdeling av kontrakter for å få med mindre og lokale bedrifter.
  • Anskaffelser under kr 100 000.- krever ingen konkurranse og kommunen kan kjøpe direkte, også fra lokale leverandører.
  • Anskaffelser mellom kr 100 000.- og kr 1 300 000.- Her skal kommunen forespørre flere leverandører og i noen tilfeller kan dette være lokale leverandører, om slike finnes som kan dekke behov.

Det er altså flere muligheter for lokalt næringsliv for å få oppdrag til kommunen.

Gjerdrum kommune imøteser videre dialog med næringslivsforeningen for å se på muligheter for lokale innkjøp.

Skroll til toppen